• Pažymos pajamų deklaravimui
  • Kur galima rasti pažymas ?
  • Pažymos duomenų atnaujinimas
  • Mokėtojo veiksmai, jei pažyma buvo atnaujinta

    Jei mokestinio laikotarpio pažyma atnaujinama po to, kai mokesčių mokėtojas to mokestinio laikotarpio deklaraciją jau pateikė, reikia patikrinti, ar deklaracijoje nurodyti duomenys atitinka duomenis, nurodytus pažymoje ir:
    • Jei pažymoje duomenys pasikeitę, reikia patikslinti deklaraciją pagal naujos pažymos duomenis;
    • Jei pateiktos deklaracijos ir pažymos duomenys sutampa, arba pažyma atnaujinta duomenimis, kurie neprivalo būti nurodyti deklaracijoje, jau pateiktos deklaracijos tikslinti neprivaloma.

  • Pažymų statusai
Versija 1.0.0.114
Duomenys yra konfidencialūs.