• Pajamų deklaravimas
 • Pateiktos metinės pajamų deklaracijos būsenos

  2016 m. mokestinio laikotarpio metinei pajamų deklaracijai  (forma GPM308 v.3) prie jos statuso pateikiama duomenų pagrįstumo patikrinimo būsena. Matydami būseną žinosite kokie veiksmai yra atliekami su pateiktos deklaracijos duomenimis.
  Būsenos atnaujinamos kartą per parą.

   

  Papildoma būsena* Paaiškinimas
  Ruošiamasi vertinti deklaracijos duomenis Pateiktos deklaracijos duomenų vertinimas nepradėtas
  Vertinami deklaracijos duomenys Pateiktos deklaracijos duomenys vertinami
  Nustatyta neatitikimų Reikia patikslinti pateiktą deklaraciją, pateikti duomenis
  Permoka įskaityta / grąžinta Pateikta deklaracija yra teisinga* ir yra duomenys apie grąžinimą / įskaitymą
  Permoka įskaityta / grąžinta pagal ankstesnę deklaraciją Pateikta deklaracija yra teisinga* ir yra duomenų, kad pagal ankstesnę deklaraciją yra gąžinta / įskaityta ne mažesnė suma

  * Atkreipiame dėmesį, kad būsenos EDS yra atnaujinamos kartą per parą (apie 18 h.).

   

  Duomenų patikrinimo pagrįstumo būseną galite matyti skiltyje „Deklaravimas“ → „Pateikti dokumentai ir formos“:

   

 • Kur rasti pajamų mokesčio deklaraciją ?
 • Jei mokesčio grąžinta mažiau, nei nurodyta deklaracijoje
 • GPM ir PSD įmokų sumokėjimas
Versija 1.0.0.0
Duomenys yra konfidencialūs.