EUR <-> LTL Skaičiuoklė

1 EUR = 3,45280 LTL

EUR

LTL

Elektroninis parašas

Elektroninis parašas (toliau – el. parašas) – duomenys, kurie įterpiami, prijungiami ar logiškai susiejami su kitais duomenimis pastarųjų autentiškumui patvirtinti ir (ar) pasirašančiam asmeniui identifikuoti.
El. parašai gali būti skirstomi į kvalifikuotus ir nekvalifikuotus el. parašus.
Kvalifikuotam el. parašui keliami trys reikalavimai:

  • jis turi būti saugus;
  • sudarytas saugia parašo formavimo technologija;
  • patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

Sertifikatas – elektroninis liudijimas, kuris susieja parašo tikrinimo duomenis su pasirašančiu asmeniu ir patvirtina arba leidžia nustatyti pasirašančio asmens tapatybę. Kvalifikuotam sertifikatui keliami papildomi reikalavimai – jį privalo sudaryti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus atitinkantis sertifikavimo paslaugų teikėjas.
Lietuvoje šiuo metu kvalifikuotus elektroninius sertifikatus platina šie sertifikavimo paslaugų teikėjai:

Atkreipiame dėmesį į tai, jog kvalifikuotas elektroninis sertifikatas visuomet siejamas tik su fiziniu asmeniu, t.y. juridinio asmens vardu jis negali būti išduotas (juridinio asmens vardu gali pasirašyti įgaliotas fizinis asmuo).
Pasirašyti ir teikti elektroninius dokumentus, autentifikuotis galima tik naudojant kvalifikuotą elektroninį sertifikatą, prieš tai jį deklaravus EDS portalo skyriuje „Naudojantiems el. parašą“/ „Sertifikato deklaravimas“ (neprisijungusiems vartotojams) arba „EDS funkcijos“/ „Sertifikato deklaravimas“ (prisijungusiems vartotojams).
EDS teisė pasirašyti elektroniniu parašu suteikiama šį veiksmą atlikti įgaliotiems asmenims.
Įgaliojimas suteikiamas, užpildžius Duomenų teikimo elektroniniu būdu sutarties, sudarytos nuo 2010 m. liepos 30 d., priedą. Fiziniai asmenys teisę elektroniniu parašu pasirašyti savo vardu teikiamus dokumentus automatiškai įgyja nuo sutarties patvirtinimo momento, o juridinio asmens vardu pasirašinėti dokumentus vartotojas gali būti įgaliojamas tik pateikus minėtą priedą.
Pasirašymas elektroniniu būdu EDS atlieka dvejopą funkciją:

  • autentifikacijos;
  • teikiamų elektroninių dokumentų pasirašymo.

Pasirašyti dokumentą ir jį pateikti VMI galite:

  • užpildę dokumentą tiesiogiai portale („online“);
  • užpildę, pasirašę ir išsiuntę jį ABBY eFormFiller 2.5 su integruota pasirašymo ir parašų tikrinimo įranga;
  • buhalterine programa, pateikę pasirašytą dokumentą tiesiogiai EDS portale;
  • naudodamiesi žiniatinklio paslauga (WebService).

Daugiau informacijos apie el. parašo naudojimą EDS galite rasti D.U.K. (Dažniausiai užduodami klausimai) skyriuje „El. parašas“.


Versija 2.0.7.434
Duomenys yra konfidencialūs.
Vykdomas užklausimas į serverį