EUR <-> LTL Skaičiuoklė

1 EUR = 3,45280 LTL

EUR

LTL

Norintiems pradėti

Norėdami pradėti naudotis Elektroninio deklaravimo sistema, turite su Valstybine mokesčių inspekcija sudaryti Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartį.

Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartis su mokesčių mokėtoju (fiziniu arba juridiniu) gali būti sudaroma elektroniniu būdu arba raštu, atvykus į AVMI.

Norėdami Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartį sudaryti elektroniniu būdu, turite:

  • būti vienos iš asmenį identifikuoti leidžiančios sistemos (pvz., elektroninė bankininkystė) vartotoju;
  • prisijungti prie išorinės sistemos;
  • per išorinėje sistemoje pateiktą nuorodą prisijunti prie Elektroninio deklaravimo sistemos;
  • susipažinti su Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartimi ir ją patvirtinti.

 

Norėdami Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartį sudaryti raštu, turite:
  • atvykti į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją;
  • pateikti jus aptarnaujančiam darbuotojui pasą arba asmens tapatybės kortelę bei Jūsų įgaliojimą patvirtinantį dokumentą, jeigu sutartį pasirašysite už kitą asmenį (įgaliojimo pateikti nereikia, jeigu sutartį pasirašo juridinio asmens vadovas);
  • pasirašyti jus aptarnaujančio darbuotojo parengtą Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartį (galite atsisiųsti sutarties projektą).

 

Daugiau informacijos apie tai, kas gali pasirašyti juridinio asmens sutartį elektroniniu parašu, per kiek laiko Valstybinė mokesčių inspekcija pasirašys sutartį, kokios teisės sistemoje suteikiamos sutartį pasirašiusiam asmeniui ir kitais klausimais, rasite Pagalbos skiltyje

 

Dėmesio! Per Elektroninio deklaravimo sistemą galima teikti saugiu elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus pagal Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nuostatas. Mokesčių mokėtojai, norėdami teikti elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus, turi iš naujo sudaryti Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartis, sudarytas iki 2010 m. liepos mėn. 29 d.

 


Versija 2.0.7.459
Duomenys yra konfidencialūs.
Vykdomas užklausimas į serverį