ࡱ> RTQ'`'#bjbjLULU':..?.?(n n n zzz84, \<."PPPh ;;;;;;;$=hd@t;En PBF"PP;PP<PdP 8P;P;5p V 7P qWzd6o;<,<0\<6@@,7@n 7;;d\<NJ0 P v 0v DOKUMENTr TEIKIMO ELEKTRONINIU BjDU SUTARTIES _________ Nr. ________________________ (data) (registracijos numeris) PRIEDAS DUOMENYS APIE ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINS SISTEMOS VARTOTOJ _________ Nr. ________________________ (data) (registracijos numeris) ____________________________________________________________ nutraukia visas suteiktas teises aiam (mokes is moktojo pavadinimas arba vardas ir pavard, identifikacinis numeris (kodas) EDS vartotojui: vardas (-ai) _____________________________________________________________________________ pavard (-s) ____________________________________________________________________________ identifikacinis numeris (kodas) _____________________________________________________________ Data (nuo) _________________ Nedelsiant FORMCHECKBOX `is sutarties priedas yra neatskiriama sutarties dalis. `ALIr REKVIZITAI Mokes is administratorius Kauno apskrities valstybin mokes is inspekcija, kodas 188729019 Europos pr. 105, Kauno m., Kauno m. sav. Tel.: 18rt  ~ 󽲪vk`U>-h"/h_5;CJH*OJQJaJmH'sH'h"/hc[CJaJh"/h"/CJaJh"/h_CJaJh"/hCJaJh"/CJaJh"/hbCJaJ*h@\h_5;CJOJQJaJmH'sH'h$8&h_H*h$8&h_CJaJ*h$8&h5;CJOJQJaJmH'sH'h$8&h_5H*h$8&hr5H*h$8&h_5CJaJh$8&hr5CJaJ\  b $a$gd"/$a$gd 6 $<^<a$gd1gd_$<x^<`xa$gd"/gd"/gd ^ `gd_ $ a$gd_$a$R#### 2 : | ~ V d ɳt^H*h$8&h5;CJOJQJaJmH'sH'*h$8&h&5;CJOJQJaJmH'sH'*h$8&h_5;CJOJQJaJmH'sH'$h$8&5;CJOJQJaJmH'sH'*h$8&h"/5;CJOJQJaJmH'sH'*h$8&h 65;CJOJQJaJmH'sH'*h$8&h4y5;CJOJQJaJmH'sH'h$8&h9 CJaJh$8&h4yCJaJh$8&h"/CJaJ LNPPR `gd_gd5 `gd5$ `a$gd_ $^a$gd>V <^<gd $^a$gdY% $^a$gd&$^`a$gd 6 $h^ha$gd 6(*FHJLNPXlԺԝԇq[E/[*h$8&hP 5;CJOJQJaJmH'sH'*h$8&hdf5;CJOJQJaJmH'sH'*h$8&h&5;CJOJQJaJmH'sH'*h$8&h_5;CJOJQJaJmH'sH'*h$8&hye5;CJOJQJaJmH'sH'9jh$8&h'4*5;CJOJQJUaJmH'sH'3jh$8&h&5;CJOJQJUaJmH'sH'*h$8&h&5;CJOJQJaJmH'sH'*h$8&hM|5;CJOJQJaJmH'sH'"2NPtlaUSUDlD9h3Yh5CJaJh3Yh5B*CJaJphUh5B*CJaJphh{h5CJaJh5CJaJ$hzh5CJOJQJaJmH'sH'h5CJOJQJaJmH'sH''h$8&h_5CJOJQJaJmH'sH'*h$8&h>V5;CJOJQJaJmH'sH'$h$8&hIsCJOJQJaJmH'sH'*h$8&hye5;CJOJQJaJmH'sH'*h$8&h5;CJOJQJaJmH'sH'82, (8 37) 465 60, faks. (8 37) 465 616 _______________________ ______________________ ____________________________ (pareigs pavadinimas) (paraaas) (vardas, pavard) (A.V.) Mokes is moktojas ________________________________________________________ (pavadinimas (vardas, pavard), identifikacinis numeris (kodas), ________________________________________________________ buveins (gyvenamosios vietos) adresas, kiti rekvizitai) ________________________ ______________________ ____________________________ (pareigs pavadinimas) (paraaas) (vardas, pavard) * Pastaba. Naujas sutarties priedas visa apimtimi pakei ia priea tai galiojus/ to paties vartotojo sutarties pried.   PAGE PAGE 1 RN\^`| b!d!!b"d"f" $^a$gd>V `gd_ h`hgd_$ h`ha$gd_$ `a$gd_$ `a$gd_ ,h`hgd_ `gd_PNZ| b!!b"f"h"l"|"~"""P#ٯoYC-C*h$8&h6d5;CJOJQJaJmH'sH'*h$8&hy5;CJOJQJaJmH'sH'*h$8&hj'5;CJOJQJaJmH'sH''h$8&hj';CJOJQJaJmH'sH'*h$8&hjS5;CJOJQJaJmH'sH'*h$8&h_5;CJOJQJaJmH'sH'*h$8&h>V5;CJOJQJaJmH'sH''h$8&h_5CJOJQJaJmH'sH''h$8&h_CJH*OJQJaJmH'sH'$h$8&h_CJOJQJaJmH'sH'f"h"R#V#X#\#^#b#d#h#j#|#~##############gdT &`#$gd$8&$a$gd1$a$gd"/P#R#T#X#Z#^#`#d#f#j#l#x#z#|###################ʽʙޕʅh}'hVrhnhThwjhIsCJUmHnHuh$8&0JmHnHuh?thIs0Jjh?thIs0JUhIs hIs0JjhIs0JUhI jhI U*h$8&hj'5;CJOJQJaJmH'sH'################$a$gd1gdT8 0 01h:p$8&. A!"7#n$n%77 |De Tikrinti11H@H .prastasisCJ_HaJmH'sH'tH TA@T Numatytasis pastraipos ariftas`i` .prastoji lentel :V 44 la 0k0 Sraao nra ^O^ Body text$87$8$H$`8a$OJQJ_HmH sH tH VOV ISTATYMAS$7$8$H$a$OJQJ_HmH sH tH `O` CentrBold$7$8$H$a$!5;OJQJ\_HmH sH tH lO"l Patvirtinta$ DA7$8$H$^AOJQJ_HmH sH tH B'1B xDKomentaro nuorodaCJaJF@BF xDKomentaro tekstasCJaJ>jAB> xDKomentaro tema5\RbR xDDebeslio tekstasCJOJQJ^JaJPOrP h Linija$7$8$H$a$CJ OJQJaJ mH sH V@V 4cVirautinis kolontitulas %8)@8 4cPuslapio numerisR @R IsApatinis kolontitulas 9r       .1@0 0.Ut| n1 &'(`ars()u>w123400000000000000000000000000000000000000000000000008@000@000@000@000@0@0@0@0@0@0@0@0004 0X000000000000000000-.Ut| n1`ar(w1@0@0@0@0@000@0@0@00 0 G0 0l]0 00 000 00 0#00/0 0/0 0/0 0#00#00001F0#0020020@0H0<-W-00G000G00hG00G-0- $$$$'* PP## Rf"## # $G$ *! !@ $#@ "0( B S ?(  d.@88`T(U`T(U8" $*O% Tikrinti11% ?G0 &1Uu4?P XNCFCZ/}zVK?P]2<M^y\2 :ctxojh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh ^` o(hH.h T^`o(hH..h pO^p`o(hH...h @ 0@ ^@ `0o(hH.... h xx^x`o(hH ..... h HH^H`o(hH ...... h `^``o(hH....... h P`P^P``o(hH........ h ^`o(hH.........h ^ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh| | ^| `OJQJo(hHhLL^L`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH 0 ^ `0o(. tt^t`hH. DLD^D`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. L^`LhH. ^`hH. TT^T`hH. $L$^$`LhH.h^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJ^Jo(hHoh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhPP^P`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh| | ^| `OJQJo(hHhLL^L`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh| | ^| `OJQJo(hHhLL^L`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhh^h`o(.  ^ `B*o(ph..0^`0o(...0^`0o(....  ^ `o( ..... l l ^l `o( ...... x`x^x``o(....... `^``o(........ ((^(`o(.........XPP]M^ :cCZ/xoVK''''''''''''''''''V:A'''''''''''''''''''''''''''''''''''BP J-5ue+]p rCR9 9 9 Oz zEFdrEySp c5.AyjwA I T !U!fo"V#f#wa$Y%$8&_(d)*'4*f*`,.s.{|/(0#0_1p3k4 6_688: ";:;WX;~a@)\AM B*nC?CDcD&&EPEqQGI=JgJYKeL]jLLIMJMMwP^QjSTVjiWg=Y /Zc[@\d]^(^VA^^^_-"``Xa/b4cec,d=ddfh?iyijM,k3lFV4yh hJg`aQXWCxDJQW^1!yZc\(^UP{o7'np+MjrmGN/i0i0i0i0i0i0@`g-@@@ @ @@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial7TimesLT5& zaTahoma?5 z Courier New;Wingdings"1&J&'F=l=l!n4dx 2qHX ?r: PRC904P forma A.Strazdaite A.Strazdaite,    Oh+'0 ( H T ` lxPRC904P formaA.StrazdaiteNormalA.Strazdaite3Microsoft Office Word@F#@Ϙ@F)?@TW=l՜.+,0 hp| VMI' PRC904P forma Pavadinimas !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@BCDEFGHJKLMNOPSRoot Entry FdqWUData 1Table AWordDocument:.SummaryInformation(ADocumentSummaryInformation8ICompObjs F!Microsoft Office Word dokumentas MSWordDocWord.Document.89q