ࡱ> dfc'`'5bjbj'(H (n n n j!\!< F"p~"""""$$$%F'F'F'F'F'F'F$HhJvKF]n '$$"''KF""FL)L)L)'d" 8"%FL)'%FL)L)%@p V A"" l'p@E<F0F@lK' lK,AlKn A$$L)$$$$$KFKF(d$$$F$%&d' " d 0 DOKUMENTr TEIKIMO ELEKTRONINIU BjDU SUTARTIES _________ Nr. ________________________ (data) (registracijos numeris) PRIEDAS DUOMENYS APIE ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINS SISTEMOS VARTOTOJ _________ Nr. ________________________ (data) (registracijos numeris) _______________________________________________________________________ /galioja EDS vartotoj (mokes is moktojo pavadinimas arba vardas ir pavard, identifikacinis numeris (kodas) vardas (-ai) ______________________________________________________________________________ pavard (-s) ____________________________________________________________________________ identifikacinis numeris (kodas) ______________________________________________________________ atstovauti EDS ir suteikia aias teises: 1. Elektroniniu paraau pasiraayti*: FORMCHECKBOX visus dokumentus FORMCHECKBOX tik nurodytas dokuments formas _____________________________________ (dokuments formos) 2. Elektroniniu bkdu pateikti **: FORMCHECKBOX visus dokumentus FORMCHECKBOX tik nurodytas dokuments formas _____________________________________ (dokuments formos) 3. Per~ikrti dokumentus: FORMCHECKBOX visus FORMCHECKBOX tik nurodytas dokuments formas _____________________________________ (dokuments formos) 4. Per~ikrti ir u~sakyti pa~ymas: FORMCHECKBOX visas FORMCHECKBOX tik nurodytas _____________________________________ (pa~yms tipai) 5. Vykdyti kits EDS vartotojs teisis administravim*** FORMCHECKBOX Nustatytos teiss galiojart 󱦞wgWC'hhCJH*OJQJaJmH'sH'hCJOJQJaJmH'sH'hqVCJOJQJaJmH'sH'$hhCJOJQJaJmH'sH''hh5CJOJQJaJmH'sH'hh_H*hh_CJaJ*hh5;CJOJQJaJmH'sH'hh5CJaJhh_5H*hhr5H*hh_5CJaJhhr5CJaJ\ < N$a$gdqV$a$gd $`a$gd $`a$gd$a$gdgd ^ `gd_ $ a$gd_$a$P5555 & V X 0 2 NPlĮĂoY?Y3jh?z/hqV5;CJOJQJUaJmH'sH'*h?z/hqV5;CJOJQJaJmH'sH'$hZ5;CJOJQJaJmH'sH'*hh5;CJ OJQJaJ mH'sH'*hqVh5;CJOJQJaJmH'sH'*hh5;CJOJQJaJmH'sH'$h5;CJOJQJaJmH'sH'$h"5;CJOJQJaJmH'sH'*hh5;CJOJQJaJmH'sH'lnp4FjnȲȲȲlUA+*h"hqV5;CJOJQJaJmH'sH''h"5;CJH*OJQJaJmH'sH'-hhqV5;CJH*OJQJaJmH'sH'*hhqV5;CJOJQJaJmH'sH'$hqV5;CJOJQJaJmH'sH'9jzh?z/hqV5;CJOJQJUaJmH'sH'*h?z/hqV5;CJOJQJaJmH'sH'3jh?z/hqV5;CJOJQJUaJmH'sH'9jh?z/hqV5;CJOJQJUaJmH'sH'NFlZ6 T $<^<a$gdqV $`a$gdqV$\^`\a$gdqV$0^`0a$gd" $^a$gdqV$0^`0a$gdqV $^a$gdqVZ^ϲϕlUl?*h?z/hqV5;CJOJQJaJmH'sH'-hhqV5;CJH*OJQJaJmH'sH'$hqV5;CJOJQJaJmH'sH'*hhqV5;CJOJQJaJmH'sH'9jnh"hqV5;CJOJQJUaJmH'sH'9jh"hqV5;CJOJQJUaJmH'sH'*h"hqV5;CJOJQJaJmH'sH'3jh"hqV5;CJOJQJUaJmH'sH'$&(68TVX TVrϲϕςlUA'h"5;CJH*OJQJaJmH'sH'-hhqV5;CJH*OJQJaJmH'sH'*hhqV5;CJOJQJaJmH'sH'$hqV5;CJOJQJaJmH'sH'9jbh?z/hqV5;CJOJQJUaJmH'sH'9jh?z/hqV5;CJOJQJUaJmH'sH'*h?z/hqV5;CJOJQJaJmH'sH'3jh?z/hqV5;CJOJQJUaJmH'sH'rtv.24ȲȲȲlUBȲ$h"5;CJOJQJaJmH'sH'-hqVhqV5;CJH*OJQJaJmH'sH'*hhqV5;CJOJQJaJmH'sH'$hqV5;CJOJQJaJmH'sH'9jXh?z/hqV5;CJOJQJUaJmH'sH'*h?z/hqV5;CJOJQJaJmH'sH'3jh?z/hqV5;CJOJQJUaJmH'sH'9jh?z/hqV5;CJOJQJUaJmH'sH'T.024**++r+ $^a$gd&gd $h`ha$gd $<^<a$gd$a$gd $<^<a$gdqV$,^`,a$gdqV$0^`0a$gdqV $^a$gdqV*++ ++P+ȵywyaK5K*hh&5;CJOJQJaJmH'sH'*hhye5;CJOJQJaJmH'sH'*hh_5;CJOJQJaJmH'sH'U*hh5;CJOJQJaJmH'sH'$hZ5;CJOJQJaJmH'sH'$h"5;CJOJQJaJmH'sH'$hqV5;CJOJQJaJmH'sH'3jh?z/hqV5;CJOJQJUaJmH'sH'9jh?z/hqV5;CJOJQJUaJmH'sH' (jeigu data iki ne/raayta teisis galiojimas neterminuotas): Data (nuo)____________________ Data (iki)_____________________ `is sutarties priedas yra neatskiriama sutarties dalis. `ALIr REKVIZITAI Mokes is administratorius Vilniaus apskrities valstybin mokes is inspekcija, kodas 188728821 Ulons g. 2, Vilnius, LT-01509, Tel.: 1882, (8 5) 268 7621, (8 5) 271 4801 faks. (8 5) 262 1906 _______________________ ______________________ ____________________________ (pareigs pavadinimas) (paraaas) (vardas, pavard) (A.V.) Mokes is moktojas ________________________________________________________ (pavadinimas (vardas, pavard), identifikacinis numeris (kodas), ________________________________________________________ buveins (gyvenamosios vietos) adresas, kiti rekvizitai) ________________________ ______________________ ____________________________ (pareigs pavadinimas) (paraaas) (vardas, pavard) * Elektroninio pasiraaymo teis (1 punktas) nustato dokuments pateikimo (2 punktas) bei dokuments per~ikros teisis (3 punktas) suteikim. ** Dokuments pateikimo teis (2 punktas) nustato ir dokuments per~ikros teiss (3 punktas) suteikim. *** Tarp mokes is moktojo sutartyje /galiots EDS vartotojs gali bkti tik vienas EDS vartotojs administratorius, kuris negali Elektroniniu bkdu (EDS) savo teisis perleisti kitam asmeniui. Pastaba. Naujas sutarties priedas visa apimtimi pakei ia priea tai galiojus/ to paties vartotojo pried.   PAGE PAGE 2 P+R+n+p+r+t++++B,V,,ԾiUE2"h=eCJOJQJaJmH'sH'$hPvh}bCJOJQJaJmH'sH'h}bCJOJQJaJmH'sH''hh_5CJOJQJaJmH'sH'*hh>V5;CJOJQJaJmH'sH'$hhIsCJOJQJaJmH'sH'*hhye5;CJOJQJaJmH'sH'*hh5;CJOJQJaJmH'sH'*hh&5;CJOJQJaJmH'sH'*hhP 5;CJOJQJaJmH'sH'*hhdf5;CJOJQJaJmH'sH' r+t+++++V,,---. .".H.zz$ `a$gd_ ,h`hgd_ `gd_gd=e `gd=e `gd}b$ `a$gd_ $^a$gd>V <^<gd $^a$gdY%,,,,,-- -----...>//$0&00$1&1~4Ƿ||lYC*hh5;CJOJQJaJmH'sH'$h>V5;CJOJQJaJmH'sH'h"CJOJQJaJmH'sH''hh_5CJOJQJaJmH'sH''hh_CJH*OJQJaJmH'sH'$hh_CJOJQJaJmH'sH'h}bCJOJQJaJmH'sH'h3Yh=eCJaJh=eB*CJaJphh3Yh=eB*CJaJphh=eCJaJh{h=eCJaJH..>//$0&00$1&1:23~4P5T5V5Z5\5`5b5$a$gd $^a$gd>V ,h`hgd_ `gd_ h`hgd_$ h`ha$gd_$ `a$gd_~44>5N5P5R5V5X5\5^5b5d5h5j5v5x5z5~55555555555555¬vkv[WSOhnhThwjhIsCJUmHnHuh=e0JmHnHuh?thIs0Jjh?thIs0JUhIs hIs0JjhIs0JUhyjhyU*hh_5;CJOJQJaJmH'sH'$hqV5;CJOJQJaJmH'sH'*hh5;CJOJQJaJmH'sH''hh;CJOJQJaJmH'sH'b5f5h5z5|5~5555555555555555555555gdTgdT &`#$gd5555555$a$gd55555*hh_5;CJOJQJaJmH'sH'h}'hIshVr8 0 01h:p. A!"7#n$n%77 N 0 01h:p". A!"7#$e%77 P0 KK8 0 01h:p`br. A!"7#$e%77 N 0 01h:p`br. A!"7#$e%77 P0 KKN 0 01h:pZ. A!"7#n$n%77 P0 8 0 01h:p". A!"7#n$n%77 N 0 01h:pZ. A!"7#n$n%77 P0 8 0 01h:p. A!"7#n$n%77 zDe Tikrinti5zDe Tikrinti2zDe Tikrinti3zDe Tikrinti4zDe Tikrinti3zDe Tikrinti4|De Tikrinti10zDe Tikrinti7|De Tikrinti12H@H .prastasisCJ_HaJmH'sH'tH TA@T Numatytasis pastraipos ariftas`i@` .prastoji lentel :V 44 la 0k@0 Sraao nra ^O^ Body text$87$8$H$`8a$OJQJ_HmH sH tH VOV ISTATYMAS$7$8$H$a$OJQJ_HmH sH tH `O` CentrBold$7$8$H$a$!5;OJQJ\_HmH sH tH lO"l Patvirtinta$ DA7$8$H$^AOJQJ_HmH sH tH B'@1B xDKomentaro nuorodaCJaJF@BF xDKomentaro tekstasCJaJ>j@AB> xDKomentaro tema5\R@bR xDDebeslio tekstasCJOJQJ^JaJPOrP h Linija$7$8$H$a$CJ OJQJaJ mH sH V@V 4cVirautinis kolontitulas %8)@8 4cPuslapio numerisR @R IsApatinis kolontitulas 9r        gi F:FFFGdGGG @00.Ut| ky'K}-Sfghi*Bb@_*I#\ _ > 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000@@0ȑ00@0ȑ00@0ȑ00@0ȑ00@0@0@0@0@0@0@0@0ȑ00 0X0000000000000000000x;.Ut| y'K-Sf*Bb@_*I _ > @0@0@0@0@000@0@00 0 G00 00 0 000 00 0 00 000(0000@0@000&00$@0@000"00$@0060 000000000 0@000 00 0#00/0 0/0 0/0 @0@00001F0#0020@0H0+00+00H0@yBy00G000G00hG00G0X{;}; $$$$'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''* lrP+,~455 "NTr+H.b555 !5 '7K[ *:BR G$G$G$G$G$G$G$G$G$ *! !@ ('@ &0( B S ?(  d.@88`T(U`T(U8" $*O% k,'K}-S*BbJi# Sx8\ Rf;S^~ U k-*b''*# _ > P XNCFCZ/}zVK?P]2<M^y\2 :ctxojh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh ^` o(hH.h T^`o(hH..h pO^p`o(hH...h @ 0@ ^@ `0o(hH.... h xx^x`o(hH ..... h HH^H`o(hH ...... h `^``o(hH....... h P`P^P``o(hH........ h ^`o(hH.........h ^ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh| | ^| `OJQJo(hHhLL^L`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH 0 ^ `0o(. tt^t`hH. DLD^D`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. L^`LhH. ^`hH. TT^T`hH. $L$^$`LhH.h^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJ^Jo(hHoh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhPP^P`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh| | ^| `OJQJo(hHhLL^L`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh| | ^| `OJQJo(hHhLL^L`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhh^h`o(.  ^ `B*o(ph..0^`0o(...0^`0o(....  ^ `o( ..... l l ^l `o( ...... x`x^x``o(....... `^``o(........ ((^(`o(.........XPP]M^ :cCZ/xoVK''''''''''''''''''V:A'''''''''''''''''''''''''''''''''''BP J-ue+]p rCR9 9 D 9 Oz zEFdrEySp c5.AyjwA T !U!"fo"V#f#wa$Y%_(d)*'4*f*E+`,.s.{|/(0#0_1nu1p3k4 6_688: ";:;WX;~a@)\AM B*nC?CDcD&&EPEqQGI=JgJYKeL]jLLIMJMMJhP^QjSTVqVjiWg=Y /Zc[@\R]d]^(^VA^^^_-"``Xa/b4cec,d=d=em8fdfh?iyijM,k3lFV4yh hJg`aQ%XWxDJQW^1!yZc\(^UP{$[o7'np+Mjrz2mGN/ i0i0i0i0i0i0@G;X PP P PPPP*UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial7TimesLT5& zaTahoma?5 z Courier New;Wingdings"1G'Fl; l; !n4d x 2qHX ?r: PRC904P forma A.Strazdaite M.Rinkevicius,    Oh+'0 ( H T ` lxPRC904P formaA.StrazdaiteNormalM.Rinkevicius3Microsoft Office Word@Ik@Ϙ@>y@l;՜.+,0 hp| VMI ' PRC904P forma Pavadinimas !"#$&'()*+,./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ\]^_`abeRoot Entry FJ!gData %1Table-KWordDocument(HSummaryInformation(SDocumentSummaryInformation8[CompObjs F!Microsoft Office Word dokumentas MSWordDocWord.Document.89q