Naujiena

Dokumentų pildymo taisyklių ir formų atnaujinimas
Dėl FR0512 prašymo formos
2012-03-01

Informuojame, kad paskelbta Prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) iki 1 procento dalį politinėms partijoms forma FR0512 (02 versija), patvirtinta VMI prie FM viršininko 2012-02-17 d. įsakymu Nr. VA-16. Atkreipiame dėmesį, kad FR0512 forma (01 versija), patvirtinta VMI prie FM viršininko 2003-02-07 d. įsakymu Nr. V-45., bus priimama iki kovo 31 d.

Formų versijos, susijusios su naujiena:
Įrašų sk.: 1
Forma elektroniniam pildymui
Pildymo instrukcija
FR0512 v.2 Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms
Versija 2015-12-29
nuo: 2011-01-01
Atsisiųsti dokumento šabloną 
Atsisiųsti suarchyvuotą pildymo instrukciją (Microsof Word)
Atsisiųsti pildymo instrukciją (PDF)
 

Versija 2.0.7.434
Duomenys yra konfidencialūs.
Vykdomas užklausimas į serverį