• Paramos skyrimas

    Primename, kad pateikus atskirus prašymus pervesti dalį pajamų mokesčio sumos už tą patį mokestinį laikotarpį - vieną iki 1,2 procentų pajamų mokesčio dalies sumos skirtą paramos gavėjui (-ams) kitą iki 0,6 procento dalies sumos skirtą politinei partijai (-oms) ir kitą iki 0,6 procento dalies sumos skirtą profesinei sąjungai (-oms) arba profesinių sąjungų susivienijimui (-ams), pajamų mokesčio dalis už mokestinį laikotarpį bus apskaičiuojama atskirai pagal vėliausiai priimtą prašymą (statusas "Dokumentas priimtas", ir nesvarbu kokia prie statuso žymės spalva), kai E1 laukelyje nurodytas gavėjo tipas "Paramos gavėjas", pagal vėliausiai priimtą prašymą (statusas "Dokumentas priimtas", nesvarbu kokia prie statuso žymės spalva), kai E1 laukelyje nurodytas gavėjo tipas "Politinė partija" ir pagal vėliausiai priimtą prašymą (statusas "Dokumentas priimtas", nesvarbu kokia prie statuso žymės spalva), kai E1 laukelyje nurodytas gavėjo tipas "Profesinė sąjunga arba profesinių sąjungų susivienijimas".

  • Kur rasti prašymą paramos skyrimui ?
  • Kam galima skirti dalį pajamų mokesčio?
  • Kas gali skirti dalį pajamų mokesčio paramai?
  • Paramos skyrimo anonimiškumas
Versija 3.0.0.149
Duomenys yra konfidencialūs.