• Prisijungimas su el. parašu

   1    Kaip portale autentifikuotis deklaruotu sertifikatu?


  Portale vartotojas gali autentifikuotis stacionariąja pasirašymo infrastruktūra (prieš tai būtina deklaruoti sertifikatą) arba mobiliąja pasirašymo infrastruktūra (sertifikato deklaruoti nereikia). Norėdami inicijuoti autentifikavimąsi el. parašu, EDS portalo prisijungimo puslapyje pasirinkite kortelę „Su el. parašu“:


   
  1 pav. Prisijungimo būdas „Su el. parašu“


  Dėmesio!  Prisijungti galima su stacionariąja pasirašymo infrastruktūra (pirma deklaravus savo kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą) arba su mobiliąja pasirašymo infrastruktūra (sertifikato deklaruoti nebūtina!)


  1.1    Autentifikuotis stacionariąja pasirašymo infrastruktūra


  Pasirenkama stacionarioji pasirašymo infrastruktūra, spaudžiama „Pradėti“:


   
  2 pav. Stacionariosios pasirašymo infrastruktūros pasirinkimas


  1.2    Autentifikuotis stacionariąja pasirašymo infrastruktūra


  Sistema kviečia pasirašymui skirtą programą:


   
  3 pav. Stacionariosios pasirašymo infrastruktūros paleidimas


  Dėmesio! Pasirašymui stacionariąja infrastruktūra Jūsų kompiuteryje turi būti įdiegta nemokamai platinama „Java“ paleidimo aplinkos programa („Java runtime environment“ – http://www.java.com/en/download/installed.jsp). Nuoroda į šią programą yra portalo prisijungimo puslapyje.

  Jums bus parodytas sertifikatų saugyklų, kurioms Jūsų kompiuteryje yra įdiegtos tvarkyklės, sąrašas:


   
  4 pav. Sertifikatų saugyklos pasirinkimas


  Jei pasirašymo programai Jūsų kompiuteryje nepavyks aptikti įdiegtų sertifikatų saugyklų tvarkyklių, bus parodytas klaidos pranešimas:


   
  5 pav. Nerasta sertifikatų saugykla


  Kai pasirinksite sertifikatų saugyklą, pasirašymo programa paprašys įvesti Jūsų sertifikatų saugyklos PIN kodą:


   
  6 pav. Raktų saugyklos PIN kodo įvedimas


  Patekus į sertifikatų saugyklą, reikia pažymėti savo sertifikatą, su kuriuo norite autentifikuotis, ir paspausti mygtuką „Pasirašyti“:


   
  7 pav. Sertifikato, kuriuo autentifikuojamasi portale, pasirinkimas ir autentifikavimasis


  Po kelių sekundžių vartotojas bus prijungtas prie sistemos ir nukreiptas į pagrindinį prisijungusio EDS vartotojo puslapį.


  1.3    Autentifikuotis mobiliąja pasirašymo infrastruktūra


  Pasirenkama mobilioji pasirašymo infrastruktūra, operatorius, spaudžiama „Pradėti“:


   
  8 pav. Mobiliosios pasirašymo infrastruktūros pasirinkimas


  Įveskite savo mobiliojo telefono numerį (numerį telefono, su kuriuo bus pasirašoma paraiška), bei asmens kodą. Paspauskite mygtuką „Tęsti“:


   
  9 pav. Telefono numerio ir asmens kodo įvedimas


  Sistema kreipiasi į mobilųjį operatorių, patikrina, ar Jūsų mobilusis abonentas tikrai turi sutartį dėl elektroninės tapatybės ir ar Jūsų kvalifikuotas elektroninis sertifikatas yra aktyvuotas. Po keleto sekundžių sistema praneša, jog surado elektroninį tapatybės liudijimą ir paprašo patvirtinti, ar tikrai norima panaudoti būtent šį liudijimą. Jei sutinkate, paspauskite mygtuką „Taip“:


   
  10 pav. Elektroninio tapatybės liudijimo patvirtinimas


  1.3.1.1    Autentifikavimasis UAB „Bitė“ mobiliojo ryšio operatoriaus atveju


  Inicijuojama pasirašymo procedūra, ekrane UAB „Bitė“ mobiliojo ryšio paslaugų atveju rodoma pasirašomo dokumento santrauka:


   
  11 pav. UAB „Bitė“ mobiliojo ryšio paslaugų atveju rodoma pasirašomo dokumento santrauka


  Tuo tarpu mobiliojo telefono ekrane po 5-15 sekundžių parodomas pranešimas. UAB „Bitė“ mobiliojo ryšio paslaugų atveju pranešimo tekstas yra „BITES el.paraso paslauga: prisijunkite“. Paspauskite telefono mygtuką „Gerai“:


  Dėmesio! Neteisingai įvedus prisijungimo kodą 5 kartus, prisijungimo funkcija yra negrįžtamai blokuojama.


   
  12 pav. UAB „Bitė“ mobiliojo ryšio paslaugų atveju gautas pranešimas


  Patikrinkite, ar kompiuterio ekrane matoma santrauka yra tokia pati, kaip ir telefono ekrane. Jei telefone ir kompiuteryje matoma santrauka sutampa, spauskite telefono mygtuką „Gerai“:


   
  13 pav. UAB „Bitė“ mobiliojo ryšio paslaugų atveju rodoma pasirašomo dokumento santrauka


  Įveskite savo „prisijungimo“ PIN kodą (4 skaitmenų) ir spauskite mygtuką „Gerai“:


   
  14 pav. UAB „Bitė“ mobiliojo ryšio paslaugų atveju įvedamas „prisijungimo“ PIN kodas


  Po kelių sekundžių Jūs būsite prijungti prie EDS sistemos ir nukreipti į pagrindinį prisijungusio EDS vartotojo puslapį.


  1.3.1.2    Autentifikavimasis UAB „Omnitel“ ir UAB „TELE2“ mobiliojo ryšio operatorių atveju


  Inicijuojant pasirašymo procedūrą, ekrane UAB „Omnitel“ ir UAB „TELE2“ mobiliojo ryšio operatorių atveju rodomas autentifikacijos verifikavimo kodas:


   
  15 pav. Kompiuterio ekrane rodomas autentifikacijos verifikavimo kodas


  Tuo tarpu mobiliojo telefono ekrane po 5-15 sekundžių parodomas pranešimas „VMI EDS kontrolinis kodas:“ (žr. 16 pav.). Patikrinkite, ar kompiuterio ekrane matomas kontrolinis kodas yra toks pat, kaip ir telefono ekrane. Jei kodai sutampa, paspauskite mygtuką „OK“:


   
  16 pav. Telefone rodomas autentifikacijos verifikavimo kodas

  Įveskite savo sPIN (UAB „Omnitel“ atveju) arba PIN kodą (UAB „TELE2“ atveju) kodą ir spauskite mygtuką „OK“:


   
  17 pav. UAB „Omnitel“ mobiliojo ryšio paslaugų atveju įvedamas sPIN kodas


  Žemiau parodyta, kurioje vietoje yra nurodomas UAB „Omnitel“ suteiktas pradinis sPIN kodas:


   
  18 pav. UAB „Omnitel“ mobiliojo ryšio paslaugų atveju pateiktas pradinis sPIN kodas


  Po kelių sekundžių Jūs būsite prijungti prie EDS sistemos ir nukreipti į pagrindinį prisijungusio EDS vartotojo puslapį.


   

   

  Susijusi informacija
 • El. parašo sertifikato deklaravimas
Versija 1.0.0.114
Duomenys yra konfidencialūs.