• Kodėl jungiantis prie EDS prašoma atnaujinti dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartį?
 • Kaip prisijungti?

   Prie Elektroninio deklaravimo sistemos galima prisijungti:

  • per išorines sistemas,
  • su VMI suteiktomis priemonėmis,
  • su elektroniniu parašu.

   

  Prisijungimas per išorines sistemas 

  1. Sąraše pasirinkite išorinę sistemą, kuria naudojatės;
  2. Prisijungę per išorinę sistemą galėsite grįžti į EDS.

  Prisijungimas su VMI suteiktomis priemonėmis

  Jeigu Jūs turite VMI suteiktas EDS identifikavimo priemones (naudotojo vardą, slaptažodį bei slaptažodžių kortelę), prisijungdami prie EDS, laukeliuose įveskite VMI išduotą naudotojo vardą ir slaptažodį bei kodą iš slaptažodžių kodų kortelės arba laikinąjį slaptažodį (jeigu tokius naudojate).

  Prisijungimas su elektroniniu parašu

  Elektroninio parašo naudotojai prie EDS gali prisijungti naudodami stacionariąją pasirašymo infrastruktūrą (prieš tai būtina deklaruoti sertifikatą) arba mobiliąją pasirašymo infrastruktūrą (sertifikato deklaruoti nereikia).

Versija 3.0.0.146
Duomenys yra konfidencialūs.