• Kaip prisijungti?
  • Pamiršus prisijungimo vardą ir (arba) slaptažodį

    Jeigu EDS vartotojas pamiršta, praranda, sugadina, užblokuoja ar dėl kitų priežasčių negali naudotis jam suteiktomis identifikavimo EDS priemonėmis, naujos EDS vartotojui taikytinos identifikavimo EDS priemonės (prisijungimo vardas, slaptažodis; papildomai gali būti įteikiama slaptažodžių kodų kortelė arba laikinieji slaptažodžiai) suteikiamos EDS vartotojui atvykus į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (toliau - AVMI), išskyrus tuos atvejus, kai prisijungimo priemonės vartotojui gali būti išsiųstas jo EDS nurodytais kontaktais (pvz., slaptažodis gali būti išsiųstas EDS nurodytu elektroninio pašto adresu). Tokiu atveju mokesčių mokėtojas į mokesčių administratorių gali kreiptis telefonu.

    Dėl slaptažodžių kodų kortelės EDS vartotojas gali kreiptis telefonu į AVMI arba į MIC, kurie, atsižvelgdami į EDS vartotojo prašymą, gali užblokuoti slaptažodžių kodų kortelę ir palikti/nepalikti EDS vartotojui galimybę prisijungti prie EDS naudojantis kitomis identifikavimo EDS priemonėmis.

Versija 2.0.7.842
Duomenys yra konfidencialūs.