ࡱ> ceb'`'5bjbjLULU'(F.?.? (n n n j!T!< TF"pv"""""$$$EEEEEEE$Gh\JtE]n &$$"&&E""F(((&d" 8"E(&E((?p V wA"! EX 4'ps@OE<$F0TF@J'J,wAJn wA$$($$$$$EE(d$$$TF$%t&\& " d 0 DOKUMENTr TEIKIMO ELEKTRONINIU BjDU SUTARTIES _________ Nr. ________________________ (data) (registracijos numeris) PRIEDAS DUOMENYS APIE ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINS SISTEMOS VARTOTOJ _________ Nr. ________________________ (data) (registracijos numeris) _______________________________________________________________________ /galioja EDS vartotoj (mokes is moktojo pavadinimas arba vardas ir pavard, identifikacinis numeris (kodas) vardas (-ai) ______________________________________________________________________________ pavard (-s) ____________________________________________________________________________ identifikacinis numeris (kodas) ______________________________________________________________ atstovauti EDS ir suteikia aias teises: 1. Elektroniniu paraau pasiraayti*: FORMCHECKBOX visus dokumentus FORMCHECKBOX tik nurodytas dokuments formas _____________________________________ (dokuments formos) 2. Elektroniniu bkdu pateikti **: FORMCHECKBOX visus dokumentus FORMCHECKBOX tik nurodytas dokuments formas _____________________________________ (dokuments formos) 3. Per~ikrti dokumentus: FORMCHECKBOX visus FORMCHECKBOX tik nurodytas dokuments formas _____________________________________ (dokuments formos) 4. Per~ikrti ir u~sakyti pa~ymas: FORMCHECKBOX visas FORMCHECKBOX tik nurodytas _____________________________________ (pa~yms tipai) 5. Vykdyti kits EDS vartotojs teisis administravim*** FORMCHECKBOX Nustatytos teiss galiojart 󱦞wgWC'hhCJH*OJQJaJmH'sH'hCJOJQJaJmH'sH'hqVCJOJQJaJmH'sH'$hhCJOJQJaJmH'sH''hh5CJOJQJaJmH'sH'hh_H*hh_CJaJ*hh5;CJOJQJaJmH'sH'hh5CJaJhh_5H*hhr5H*hh_5CJaJhhr5CJaJ\ < N$a$gdqV$a$gd $`a$gd $`a$gd$a$gdgd ^ `gd_ $ a$gd_$a$>5555 & V X 0 2 NPlĮĂoY?Y3jh?z/hqV5;CJOJQJUaJmH'sH'*h?z/hqV5;CJOJQJaJmH'sH'$hZ5;CJOJQJaJmH'sH'*hh5;CJ OJQJaJ mH'sH'*hqVh5;CJOJQJaJmH'sH'*hh5;CJOJQJaJmH'sH'$h5;CJOJQJaJmH'sH'$h"5;CJOJQJaJmH'sH'*hh5;CJOJQJaJmH'sH'lnp4FjnȲȲȲlUA+*h"hqV5;CJOJQJaJmH'sH''h"5;CJH*OJQJaJmH'sH'-hhqV5;CJH*OJQJaJmH'sH'*hhqV5;CJOJQJaJmH'sH'$hqV5;CJOJQJaJmH'sH'9jzh?z/hqV5;CJOJQJUaJmH'sH'*h?z/hqV5;CJOJQJaJmH'sH'3jh?z/hqV5;CJOJQJUaJmH'sH'9jh?z/hqV5;CJOJQJUaJmH'sH'NFlZ6 T $<^<a$gdqV $`a$gdqV$\^`\a$gdqV$0^`0a$gd" $^a$gdqV$0^`0a$gdqV $^a$gdqVZ^ϲϕlUl?*h?z/hqV5;CJOJQJaJmH'sH'-hhqV5;CJH*OJQJaJmH'sH'$hqV5;CJOJQJaJmH'sH'*hhqV5;CJOJQJaJmH'sH'9jnh"hqV5;CJOJQJUaJmH'sH'9jh"hqV5;CJOJQJUaJmH'sH'*h"hqV5;CJOJQJaJmH'sH'3jh"hqV5;CJOJQJUaJmH'sH'$&(68TVX TVrϲϕςlUA'h"5;CJH*OJQJaJmH'sH'-hhqV5;CJH*OJQJaJmH'sH'*hhqV5;CJOJQJaJmH'sH'$hqV5;CJOJQJaJmH'sH'9jbh?z/hqV5;CJOJQJUaJmH'sH'9jh?z/hqV5;CJOJQJUaJmH'sH'*h?z/hqV5;CJOJQJaJmH'sH'3jh?z/hqV5;CJOJQJUaJmH'sH'rtv.24ȲȲȲlUBȲ$h"5;CJOJQJaJmH'sH'-hqVhqV5;CJH*OJQJaJmH'sH'*hhqV5;CJOJQJaJmH'sH'$hqV5;CJOJQJaJmH'sH'9jXh?z/hqV5;CJOJQJUaJmH'sH'*h?z/hqV5;CJOJQJaJmH'sH'3jh?z/hqV5;CJOJQJUaJmH'sH'9jh?z/hqV5;CJOJQJUaJmH'sH'T.024**++r+ $^a$gd&gd $h`ha$gd $<^<a$gd$a$gd $<^<a$gdqV$,^`,a$gdqV$0^`0a$gdqV $^a$gdqV*++ ++P+ȵywyaK5K*hh&5;CJOJQJaJmH'sH'*hhye5;CJOJQJaJmH'sH'*hh_5;CJOJQJaJmH'sH'U*hh5;CJOJQJaJmH'sH'$hZ5;CJOJQJaJmH'sH'$h"5;CJOJQJaJmH'sH'$hqV5;CJOJQJaJmH'sH'3jh?z/hqV5;CJOJQJUaJmH'sH'9jh?z/hqV5;CJOJQJUaJmH'sH' (jeigu data iki ne/raayta teisis galiojimas neterminuotas): Data (nuo)____________________ Data (iki)_____________________ `is sutarties priedas yra neatskiriama sutarties dalis. `ALIr REKVIZITAI Mokes is administratorius Kauno apskrities valstybin mokes is inspekcija, kodas 188729019 Europos pr. 105, Kauno m., Kauno m. sav. Tel.: 1882, (8 37) 465 60, faks. (8 37) 465 616 _______________________ ______________________ ____________________________ (pareigs pavadinimas) (paraaas) (vardas, pavard) (A.V.) Mokes is moktojas ________________________________________________________ (pavadinimas (vardas, pavard), identifikacinis numeris (kodas), ________________________________________________________ buveins (gyvenamosios vietos) adresas, kiti rekvizitai) ________________________ ______________________ ____________________________ (pareigs pavadinimas) (paraaas) (vardas, pavard) * Elektroninio pasiraaymo teis (1 punktas) nustato dokuments pateikimo (2 punktas) bei dokuments per~ikros teisis (3 punktas) suteikim. ** Dokuments pateikimo teis (2 punktas) nustato ir dokuments per~ikros teiss (3 punktas) suteikim. *** Tarp mokes is moktojo sutartyje /galiots EDS vartotojs gali bkti tik vienas EDS vartotojs administratorius, kuris negali Elektroniniu bkdu (EDS) savo teisis perleisti kitam asmeniui. Pastaba. Naujas sutarties priedas visa apimtimi pakei ia priea tai galiojus/ to paties vartotojo pried.   PAGE PAGE 2 P+R+n+p+r+t++++<,P,,ԾiUE2*h"CJaJ$hzh"CJOJQJaJmH'sH'h"CJOJQJaJmH'sH''hh_5CJOJQJaJmH'sH'*hh>V5;CJOJQJaJmH'sH'$hhIsCJOJQJaJmH'sH'*hhye5;CJOJQJaJmH'sH'*hh5;CJOJQJaJmH'sH'*hh&5;CJOJQJaJmH'sH'*hhP 5;CJOJQJaJmH'sH'*hhdf5;CJOJQJaJmH'sH' r+t+++++P,,---...6.zz$ `a$gd_ ,h`hgd_ `gd_ `gd_gd" `gd"$ `a$gd_ $^a$gd>V <^<gd $^a$gdY%,,,,,---. ..,//00011l4|4,5Ǵ|iS?S'hh;CJOJQJaJmH'sH'*hh5;CJOJQJaJmH'sH'$h>V5;CJOJQJaJmH'sH'h"CJOJQJaJmH'sH''hh_5CJOJQJaJmH'sH''hh_CJH*OJQJaJmH'sH'$hh_CJOJQJaJmH'sH'h3Yh"CJaJh"CJaJh3Yh"B*CJaJphh"B*CJaJphh{h"CJaJ6..,//00011(22l4>5B5D5H5J5N5P5$a$gd $^a$gd>V ,h`hgd_ `gd_ h`hgd_$ h`ha$gd_$ `a$gd_,5<5>5@5D5F5J5L5P5R5V5X5d5f5h5l5n5z5|5~55555555555555˂~zvrh}'hVrhnhThwjhIsCJUmHnHuh:0JmHnHuh?thIs0Jjh?thIs0JUhIs hIs0JjhIs0JUh9jh9U*hh_5;CJOJQJaJmH'sH'$hqV5;CJOJQJaJmH'sH' P5T5V5h5j5l5555555555555555555555gdTgdT &`#$gd5555555$a$gd8 0 01h:p. A!"7#n$n%77 N 0 01h:p". A!"7#$e%77 P0 KK8 0 01h:p`br. A!"7#$e%77 N 0 01h:p`br. A!"7#$e%77 P0 KKN 0 01h:pZ. A!"7#n$n%77 P0 8 0 01h:p". A!"7#n$n%77 N 0 01h:pZ. A!"7#n$n%77 P0 8 0 01h:p. A!"7#n$n%77 zDe Tikrinti5zDe Tikrinti2zDe Tikrinti3zDe Tikrinti4zDe Tikrinti3zDe Tikrinti4|De Tikrinti10zDe Tikrinti7|De Tikrinti12H@H .prastasisCJ_HaJmH'sH'tH TA@T Numatytasis pastraipos ariftas`i` .prastoji lentel :V 44 la 0k0 Sraao nra ^O^ Body text$87$8$H$`8a$OJQJ_HmH sH tH VOV ISTATYMAS$7$8$H$a$OJQJ_HmH sH tH `O` CentrBold$7$8$H$a$!5;OJQJ\_HmH sH tH lO"l Patvirtinta$ DA7$8$H$^AOJQJ_HmH sH tH B'1B xDKomentaro nuorodaCJaJF@BF xDKomentaro tekstasCJaJ>jAB> xDKomentaro tema5\RbR xDDebeslio tekstasCJOJQJ^JaJPOrP h Linija$7$8$H$a$CJ OJQJaJ mH sH V@V 4cVirautinis kolontitulas %8)@8 4cPuslapio numerisR @R IsApatinis kolontitulas 9r        gi D:DDDEdEEE @00.Ut| ky'K}-Sfghi*Bb@_'PS V y 5 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000@000@000@000@000@0@0@0@0@0@0@0@000D0X000000000000000000-.Ut| y'K-Sf*Bb@_'P V y 5 @0@0@0@0@000@0@00 0 G00 00 0 000 00 0 00 000(0000@0@000&00$@0@00"00$@0060 000000000 0@000 00 0#00/0 0/0 0/0 0#00#00001F0#0020@0H0+00+00H0l 4,l00G000G00hG00G-- $$$$'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''* lrP+,,55 NTr+6.P555 !5 '7K[ *:BR G$G$G$G$G$G$G$G$G$ *! !@ ('@ &0( B S ?(  d.@88`T(U`T(U8" $*O% k,'K}-*BbJi Rx8\ f;S^~ U k-*bq V 5 P XNCFCZ/}zVK?P]2<M^y\2 :ctxojh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh ^` o(hH.h T^`o(hH..h pO^p`o(hH...h @ 0@ ^@ `0o(hH.... h xx^x`o(hH ..... h HH^H`o(hH ...... h `^``o(hH....... h P`P^P``o(hH........ h ^`o(hH.........h ^ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh| | ^| `OJQJo(hHhLL^L`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH 0 ^ `0o(. tt^t`hH. DLD^D`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. L^`LhH. ^`hH. TT^T`hH. $L$^$`LhH.h^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJ^Jo(hHoh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhPP^P`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh| | ^| `OJQJo(hHhLL^L`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh| | ^| `OJQJo(hHhLL^L`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhh^h`o(.  ^ `B*o(ph..0^`0o(...0^`0o(....  ^ `o( ..... l l ^l `o( ...... x`x^x``o(....... `^``o(........ ((^(`o(.........XPP]M^ :cCZ/xoVK''''''''''''''''''V:A'''''''''''''''''''''''''''''''''''BP J-ue+]p rCR9 9 9 Oz zEFdrEySp c5.AyjwA T !U!"fo"V#f#wa$Y%_(d)*'4*f*`,.s.{|/(0#0_1p3k4 6_688: ";:;WX;~a@)\AM B*nC?CDcD&&EPEqQGI=JgJYKeL]jLLIMJMM^QjSTVqVjiWg=Y /Zc[@\d]^(^VA^^^_-"``Xa/b4cec,d=ddfh?iyijM,k3lFV4yh hJg`aQXWxDJQW^1!yZc\(^UP{o7'np+MjrmGN/ i0i0i0i0i0i0@` ` h-` ` X @@ @ @@@@*UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial7TimesLT5& zaTahoma?5 z Courier New;Wingdings"1&R&'Ff8 f8 !n4d x 2qHX ?r: PRC904P forma A.Strazdaite A.Strazdaite,    Oh+'0 ( H T ` lxPRC904P formaA.StrazdaiteNormalA.Strazdaite3Microsoft Office Word@F#@Ϙ@ w>@rXf8՜.+,0 hp| VMI ' PRC904P forma Pavadinimas !"#%&'()*+-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXY[\]^_`adRoot Entry FXfData $1Table,JWordDocument(FSummaryInformation(RDocumentSummaryInformation8ZCompObjs F!Microsoft Office Word dokumentas MSWordDocWord.Document.89q