EUR <-> LTL Skaičiuoklė

1 EUR = 3,45280 LTL

EUR

LTL

Sertifikato deklaravimas

Elektroninio parašo kvalifikuotą sertifikatą turite deklaruoti, jeigu norėsite:

  • Valstybinei mokesčių inspekcijai savo vardu teikti dokumentus, pasirašytus elektroniniu parašu, arba
  • naudodami elektroninio parašo kvalifikuotą sertifikatą, prisijungti prie Elektroninio deklaravimo sistemos.

Dokumentus, teikiamus už atstovaujamus asmenis, pasirašyti deklaruotu el. parašu galėsite tik tada, kai Jūsų atstovaujami fiziniai ar juridiniai asmenys suteiks Jums el. dokumentų pasirašymo teisę (2010 m. liepos 21 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-83 patvirtintose Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėse nustatyta tvarka).

Per Elektroninio deklaravimo sistemą teikiamų dokumentų pasirašymo elektroniniu parašu tvarką bei elektroninio parašo sudarymo ir tikrinimo reikalavimus nustato:

  1. Elektroniniu parašu pasirašyto kompiuterio skaitomo elektroninio dokumento specifikacija MDOC-V1.0,
  2. Kompiuterio skaitomų elektroninių dokumentų kvalifikuoto elektroninio parašo taisyklės.
Elektroninio parašo kvalifikuoto sertifikato deklaracija
*
Pareiškiu, kad saugus elektroninis parašas, kuriuo pasirašyta ši paraiška, yra patvirtintas man išduotu kvalifikuotu elektroniniu sertifikatu. Prašau šio kvalifikuoto elektroninio sertifikato santrauką naudoti autentifikuojant mane jungiantis prie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos EDS portalo autorizuotos srities, tikrinant mano pasirašytus elektroninius dokumentus. Patvirtinu, kad šioje paraiškoje nurodyti mano asmens duomenys yra teisingi ir tai patvirtinu pasirašydamas šiuo elektroniniu parašu.
*
Pavardė (pavardės): *
*
Šalis: *
Deklaravimo data: 2016-02-07
*

Dėmesio! Pasirašymui su stacionariąja infrastruktūra Jūsų kompiuteryje turi būti įdiegta nemokamai platinama „Java“ paleidimo aplinkos programa („Java runtime environment“). Ją galite atsisiųsti čia.

 


Versija 2.0.7.434
Duomenys yra konfidencialūs.
Vykdomas užklausimas į serverį