• Naudotojų teisių administravimas
 • Teisių administravimas

  Kaip administruojamos EDS naudotojų teisės?

  Norint pakeisti EDS naudotojus, kurie teiks mokesčių mokėtojo deklaracijas elektroniniu būdu, pratęsti arba nutraukti EDS naudotojų teisių galiojimo terminus, reikia pakeisti mokesčių mokėtojo sudarytą Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartį (toliau – Sutartis), t.y. sudaryti naują Sutarties priedą. Nuo 2021 m. gruodžio 1 d. Sutartys EDS nesudarinėjamos, naudotojai turi susipažinti su EDS naudojimosi taisyklėmis, tam, kad galėtų naudotis EDS.

  Elektroniniu būdu administruoti kitų naudotojų teises mokesčių mokėtojo atžvilgiu  gali administratoriaus teises turintis EDS naudotojas.

  Kaip suteikiamos administratoriaus teisės?

  Naudotojų administratoriaus teisės suteikiamos nuo 2010 m. liepos 30 d., pasirašius Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartį (toliau – Sutartis). Nuo 2021 m. gruodžio 1 d. Sutartys EDS nesudarinėjamos, tai mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) EDS naudotojų administravimo teisę gauna automatiškai susipažinęs su EDS naudojimosi taisyklėmis.

  Mokesčių mokėtojas (tiek fizinis, tiek juridinis asmuo) gali EDS naudotojui suteikti EDS naudotojų administravimo teisę. Tokiu atveju EDS naudotojas gali administruoti kitus mokesčių mokėtojo atsovus bei jiems suteiktas teises.


  Dėmesio! Jei EDS naudotojui mokesčių mokėtojas suteikė visas atstovavimo teises (tame tarpe ir atstovų administravimo teisę), tai EDS naudotojas elektroniniu būdu NEGALI perleisti savo teisių (tai yra negali kitam mokesčių mokėtojo atstovui suteikti atstovų administravimo teisės prie mokesčių mokėtojo).

  Ką gali atstovų administravimo teisę turintis EDS naudotojas?

  EDS naudotojų administravimo teisę turintis asmuo gali:

  • suteikti kitiems naudotojams dokumentų pasirašymo el. parašu, jų teikimo, peržiūros ir kitas teises,
  • pratęsti / nutraukti teisių galiojimo terminą,
  • pakeisti teisių nustatymus.


  Kaip administruoti teises?

  Jei norite suteikti atstovavimo teises kitam EDS naudotojui skiltyje „NUSTATYMAI“ ⇒ „Atstovavimas“ ⇒ „Mane atstovauja“ nurodykite asmens, kuriam norite suteikti / keisti atstovavimo teises, duomenis ir spauskite ieškoti:

   

  Toliau atsivėrusiame lange galite nurodyti kokias teises norite suteikti. Uždėjus varnelę ant Atstovų administravimo teisės, bus suteiktos visos teisės.

  Jei nurodomos konkrečios ir apribotos teisės tai jos pasirenkamos iš sąrašo:

   

  „Jokių“ – teisės atlikti nurodytus veiksmus naudotojui nesuteikiamos;
  „Visas“ – suteikiamos neribotos teisės atlikti nurodytus veiksmus;
  „Tik nurodytas“ – naudotojui suteikiamos teisės atlikti nurodytus veiksmus tik su tam tikromis dokumentų formomis. Pasirinkus šią opciją, teisių administravimo lange aktyvuojamas mygtukas „Formų sąrašas“, kuriame pateikiamas formų, kurių atžvilgiu galima nustatyti tam tikras teises, sąrašas. Pasirinkus formas, su kuriomis naudotojui suteikiama teisė atlikti numatytus veiksmus, spaudžiamas mygtukas „Saugoti“:
   


  Pasirinkus reikamas teises ir jas patvirtinus EDS naudotojui teisės suteikiamos iš karto.

 • Ar gali asmuo sužinoti kokios teisės jam yra suteiktos?
 • Kodėl patogu suteikti EDS naudotojų administravimo teises?
Versija 3.0.0.146
Duomenys yra konfidencialūs.