• Formų pildymas portale
  • Puslapio arba priedo įterpimas
  • Formų pildymo / peržiūros lango struktūra
  • Duomenų išsaugojimas

    Formos duomenys išsaugomi pereinant iš vieno puslapio į kitą arba įrankių juostoje spustelėjus saugojimo mygtuką.

    Jeigu pildomą dokumentą uždarėte, tai jį rasite „DEKLARAVIMAS“ → „Pildyti formą“ → „Tęsti pildymą“.

    Dėmesio! Jeigu pildant dokumentą dingo interneto ryšys, tai pildomą dokumentą su paskutiniais išsaugotais duomenimis rasite skiltyje „DEKLARAVIMAS“ → „Pildyti formą“ →  „Tęsti pildymą“.

Versija 3.0.0.146
Duomenys yra konfidencialūs.