• Pajamų mokesčio dalis paramos gavėjams ir (ar) politinėms organizacijoms

   

  Pajamų mokesčio dalį nuo savo 2022 m. gautų pajamų galite paskirti, iki š. m. gegužės 2 d. elektroniniu būdu   pateikdami vedliu užpildytą Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (FR0512 formos 05 versija). Instrukciją, kaip pateikti prašymą, rasite čia.
  Galima paskirti  tokias pajamų mokesčio dalis:
    · iki 1,2 procento - paramos gavėjams (paramos gavėjais įregistruotiems vienetams, išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus, ir (ar) meno kūrėjams);
    · iki 0,6 procento - politinėms organizacijoms, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms Juridinių asmenų registre ir atitinkančioms įstatymų reikalavimus dėl politinės organizacijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo ar likvidavimo procedūra;
    · iki 0,6 procento - profesinėms sąjungoms ir (ar) jų susivienijimams, įregistruotiems paramos gavėjais.

   

 • Kur rasti prašymą paramos skyrimui ?
 • Kam galima skirti dalį pajamų mokesčio?
 • Kas gali skirti dalį pajamų mokesčio paramai?
 • Paramos skyrimo anonimiškumas
Versija 3.0.0.146
Duomenys yra konfidencialūs.