• Pamiršus prisijungimo vardą ir (arba) slaptažodį

    Jeigu naudotojas pamiršta, praranda, sugadina, užblokuoja ar dėl kitų priežasčių negali naudotis jam suteiktomis identifikavimo priemonėmis, naujos identifikavimo priemonės (prisijungimo vardas, slaptažodis; papildomai gali būti naudojami laikinieji slaptažodžiai) suteikiamos:

    • Prisijungus prie MANO VMI ir pateikus paklausimą tema „Apie prisijungimo prie VMI sistemų vardo ir slaptažodžio suteikimą“. Šiuo atveju prisijungimo vardą ir slaptažodį galite matyti prisijungę prie Mano VMI srities atsakymo į pateiktą paklausimą, dokumente.
    • Paskambinus į VMI trumpuoju numeriu (1882) ir pasakius savo naudotojo vardą, asmuo gali paprašyti, kad jam atblokuotų ir sugeneruotų naują slaptažodį ir atsiųstų EDS nurodytu paštu. Šiuo atveju yra siunčiamas tik slaptažodis (be naudotojo vardo). Slaptažodis turi būti pakeistas pirmo prisijungimo metu.
    • Atvykus į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – AVMI) ir pateikus galiojantį asmens dokumentą. VMI darbuotojas, mokesčių mokėtojo prašymu išduotų naują slaptažodį bei esant poreikiui primintų naudotojo prisijungimo vardą.
Versija 3.0.0.146
Duomenys yra konfidencialūs.