• Pajamų deklaravimas už 2018 m. ir ankstesnius metus
 • Kur galima rasti pažymas ?
 • Pažymų statusai
 • Pažymos duomenų atnaujinimas
 • Mokėtojo veiksmai, jei pažyma buvo atnaujinta
 • Pajamų deklaravimas už 2018 m. ir ankstesnius metus
 • Kur galima rasti preliminariąsias deklaracijas ?
 • Preliminariųjų deklaracijų statusų reikšmės
 • Preliminariosios deklaracijos duomenų atnaujinimas
 • Mokėtojo veiksmai, jei preliminarioji deklaracija buvo atnaujinta
 • Preliminariojoje deklaracijoje gali būti nurodyti ne visi deklaruotini duomenys
 • Pateiktos metinės pajamų deklaracijos papildomas statusas

  Metinei pajamų deklaracijai prie jos statuso pateikiama duomenų pagrįstumo patikrinimo būsena (papildomas statusas). Matydami būseną žinosite kokie veiksmai yra atliekami su pateiktos deklaracijos duomenimis.
  Būsenos atnaujinamos kartą per parą. 

   

  Papildomas statusas Paaiškinimas
  Ruošiamasi vertinti deklaracijos duomenis Pateiktos deklaracijos duomenų vertinimas nepradėtas
  Vertinami deklaracijos duomenys Pagal VMI turimus duomenis vertinama ar deklaruotos visos pajamos, nuo jų išskaičiuotas mokestis, ar teisingai deklaruotas metinis papildomas neapmokestinamas pajamų dydis (MPNPD).
  Vertinamas deklaruotų išlaidų (gyvybės draudimo, pensijų fondui, studijų, būsto kredito palūkanų) duomenų pagrįstumas ir atitikimas su VMI turimais duomenimis.
  Kai gyventojas nori susigrąžinti GPM permoką, taip pat vertinama, ar pateiktos/patikslintos visos privalomos pateikti/patikslinti mokesčio deklaracijos, ar neturi kito mokesčio skolų, kurias būtų galima užskaityti.
  Gyventojui Deklaracijoje nurodžius, kad GPM sumokėjo iki deklaracijos pateikimo — tikrinama, ar įmoka sumokėta.
  Nustatyta neatitikimų Jei po deklaracijos duomenų vertinimo nustatomi neatitikimai — apie juos gyventojas informuojamas el. paštu pranešimu, kurį taip pat galima perskaityti prisijungus prie EDS, skiltyje „Pranešimai“.  Jeigu VMI neturi duomenų apie gyventojo el. paštą – informuojama VMI turimu gyventojo adresu. Pranešime informuojama apie deklaracijoje nustatytus neatitikimus, nurodoma per kiek laiko deklaraciją reikia patikslinti, kokius papildomus dokumentus (jei reikalinga) pateikti.
  Permoka įskaityta / grąžinta Įvertinus pateiktos pajamų deklaracijos deklaruotus ir VMI turimus duomenis neatitikimų nenustatyta. Mokesčio permoka įskaityta/grąžinta (duomenys atnaujinami kartą per parą, ~ 18 val.)
  Permoka įskaityta / grąžinta pagal ankstesnę deklaraciją Įvertinus pateiktos pajamų deklaracijos deklaruotus ir VMI turimus duomenis neatitikimų nenustatyta. Pagal ankstesnę deklaraciją yra grąžinta / įskaityta ne mažesnė suma (duomenys atnaujinami kartą per parą, ~ 18 val.)

   

  Duomenų patikrinimo pagrįstumo būseną galite matyti skiltyje „Deklaravimas“ → „Pateikti dokumentai ir formos“:

   

Versija 3.0.0.146
Duomenys yra konfidencialūs.