• El. parašo sertifikato deklaravimas

  1 Kaip deklaruoti sertifikatą portale?


  EDS reikia deklaruoti kiekvieną naujai įsigytą kvalifikuotą elektroninį sertifikatą, kuriuo bus pasirašomi teikiami dokumentai ar autentifikuojamasi portale. Deklaruoti sertifikatą galite tiek prisijungę, tiek neprisijungę prie informacinės sistemos. Norėdami deklaruoti sertifikatą, kai esate neprisijungęs prie portalo, pasirinkite „Naudojantiems el. parašą → Sertifikato deklaravimas“, jei esate prisijungęs prie portalo, pasirinkite „EDS funkcijos → Sertifikato deklaravimas“.


  1.1 Užpildykite deklaracijos formą


  Elektroninio parašo kvalifikuoto sertifikato deklaraciją reikia užpildyti asmens duomenimis. Užpildę deklaracijos formą, spauskite mygtuką „Pradėti“:


  Dėmesio! Prisijungęs prie portalo vartotojas asmens kodo keisti negali. Sistema automatiškai įveda prisijungusio vartotojo asmens kodą.  1 pav. Elektroninio parašo kvalifikuoto sertifikato deklaracijos užpildymas


  Peržiūrėkite sertifikato deklaracijos formoje užpildytus duomenys. Jei pastebėjote netikslumų, spauskite „Sugrįžti“ ir pataisykite duomenis. Jei įvesti asmens duomenys yra teisingi, spauskite mygtuką „Tęsti“:  2 pav. Elektroninio parašo kvalifikuoto sertifikato deklaracijos duomenų peržiūra


  Peržiūrėkite pagal Jūsų įvestus asmens duomenis automatiškai sukurtus pildomos deklaracijos, kuri bus pasirašyta el. parašu, metaduomenis. Jei pastebėjote netikslumų – spauskite mygtuką „Sugrįžti“, grįžę į deklaracijos pildymo formą, patikslinkite įvestus duomenis. Jei įvesti asmens duomenys yra teisingi, spauskite mygtuką „Tęsti“:  3 pav. Metaduomenų peržiūra


  1.2 Pasirinkite pasirašymo infrastruktūrą


  Priklausomai nuo el. parašo formavimo įrenginio, reikia pasirinkti pasirašymo infrastruktūrą.


  1.2.1 Naudojant stacionariąją pasirašymo infrastruktūrą


  Pasirašinėjant su USB įrenginiu arba kortele, reikia rinktis stacionariąją pasirašymo infrastruktūrą („Stacionarioji“). Pasirinkę šią pasirašymo infrastruktūrą, paspauskite mygtuką „Tęsti“:   4 pav. Stacionariosios pasirašymo infrastruktūros pasirinkimas


  Sistemoje kviečiama pasirašymo programa:   
  5 pav. Stacionariosios pasirašymo infrastruktūros paleidimas


  Dėmesio! Pasirašymui stacionariąja infrastruktūra Jūsų kompiuteryje turi būti įdiegta nemokamai platinama „Java“ paleidimo aplinkos programos („Java runtime environment“ – http://www.java.com/en/download/installed.jsp) aktuali versija. Nuoroda į šią programą yra portalo prisijungimo puslapyje.


  Jums bus parodytas sertifikatų saugyklų, kurioms Jūsų kompiuteryje yra įdiegtos tvarkyklės, sąrašas:   6 pav. Sertifikatų saugyklos pasirinkimas


  Jei pasirašymo programai Jūsų kompiuteryje nepavyks aptikti įdiegtų sertifikatų saugyklų tvarkyklių, bus parodytas klaidos pranešimas:   7 pav. Nerasta sertifikatų saugykla


  Kai pasirinksite Jūsų naudojamą sertifikato saugyklą, pasirašymo programa paprašys Jūsų įvesti sertifikatų saugyklos PIN kodą (kodą, kuris taikomas Jūsų turimam sertifikatui):   8 pav. Raktų saugyklos PIN kodo įvedimas


  Patekus į sertifikatų saugyklą, reikia pažymėti savo sertifikatą, su kuriuo norite pasirašyti, ir paspausti mygtuką „Pasirašyti“:  9 pav. Sertifikato, kuriuo pasirašoma deklaracija, pasirinkimas ir pasirašymas


  Po kelių sekundžių kvalifikuoto sertifikato deklaracija bus pasirašyta ir automatiškai pateikta, o kompiuterio ekrane atsiras sėkmingą deklaravimą patvirtinantis pranešimas:  10 pav. Sėkmingas sertifikato deklaravimas


  Kiti galimi veiksmai aprašyti 1.3 skyriuje.
  Jei sertifikato deklaravimo metu gavote klaidos pranešimą, prašome žiūrėti 1.4 skyrių.


  1.2.2 Naudojant mobiliąją pasirašymo infrastruktūrą


  Pasirašinėjant mobiliuoju telefonu, reikia rinktis mobiliąją pasirašymo infrastruktūrą („Mobilioji“), nurodyti mobiliojo ryšio operatorių ir paspausti mygtuką „Pradėti“:  11 pav. Mobiliosios pasirašymo infrastruktūros pasirinkimas


  Įveskite savo mobiliojo telefono numerį bei asmens kodą. Paspauskite mygtuką „Tęsti“:  12 pav. Telefono numerio ir asmens kodo įvedimas


  Sistema kreipiasi į mobilųjį operatorių, patikrina, ar Jūsų mobilusis abonentas tikrai turi sutartį dėl elektroninės tapatybės ir ar Jūsų kvalifikuotas elektroninis sertifikatas yra aktyvuotas. Po keleto sekundžių sistema praneša, jog surado elektroninį tapatybės liudijimą ir paprašo patvirtinti, ar tikrai norima panaudoti būtent šį liudijimą. Jei sutinkate, paspauskite mygtuką „Taip“:  13 pav. Elektroninio tapatybės liudijimo patvirtinimas


  1.2.2.1 Pasirašymas UAB „Bitė“ mobiliojo paslaugų teikėjo atveju


  Kai pasirašymo procedūra inicijuojama naudojant UAB „Bitė“ mobiliojo ryšio paslaugą, ekrane rodoma pasirašomo dokumento santrauka:  14 pav. UAB „Bitė“ mobiliojo ryšio paslaugų atveju rodoma pasirašomo dokumento santrauka


  Po 5-15 sekundžių mobiliojo telefono ekrane parodomas pranešimas. Pranešimo tekstas: „BITES el. paraso paslauga: pasirasykite“. Paspauskite telefono mygtuką „Gerai“:


  Dėmesio! Neteisingai įvedus PIN kodą 5 kartus, pasirašymo funkcija yra negrįžtamai blokuojama.  15 pav. UAB „Bitė“ mobiliojo ryšio paslaugų atveju gautas pranešimas


  Patikrinkite, ar kompiuterio ekrane matoma santrauka yra tokia pati, kaip ir telefono ekrane. Jei matoma santrauka telefone ir kompiuteryje sutampa, spauskite telefono mygtuką „Gerai“:  16 pav. UAB „Bitė“ mobiliojo ryšio paslaugų atveju rodoma pasirašomo dokumento santrauka


  Įveskite savo pasirašymo kodą (6 skaitmenų PIN kodą) ir spauskite mygtuką „Gerai“:  17 pav. UAB „Bitė“ mobiliojo ryšio paslaugų atveju įvedamas PIN kodas


  Po kelių sekundžių deklaracija bus pasirašyta ir automatiškai pateikta, o kompiuterio ekrane atsiras sėkmingą deklaravimą patvirtinantis pranešimas:  18 pav. Sėkmingas sertifikato deklaravimas


  1.2.2.2 Pasirašymas UAB „Omnitel“ mobiliojo paslaugų teikėjo atveju


  Kai inicijuojama pasirašymo procedūra naudojant UAB „Omnitel“ mobiliojo ryšio paslaugą, ekrane rodomas pasirašomo dokumento verifikacijos kodas:  19 pav. UAB „Omnitel“ mobiliojo ryšio paslaugų atveju rodomas pasirašomo dokumento verifikacijos kodas


  Po 5-15 sekundžių mobiliojo telefono ekrane atsiranda pranešimas: „VMI kontrolinis kodas“ (žr. 20 pav.). Patikrinkite, ar kompiuterio ekrane matomas kontrolinis kodas yra toks pat, kaip ir telefono ekrane. Jei kodai sutampa, paspauskite mygtuką „OK“:  20 pav. UAB „Omnitel“ mobiliojo ryšio paslaugų atveju gautas pranešimas


  Įveskite pasirašymui skirtą sPIN kodą ir spauskite mygtuką „OK“:  21 pav. UAB „Omnitel“ mobiliojo ryšio paslaugų atveju įvedamas pasirašymui skirtas sPIN kodas


  Žemiau parodyta, kurioje vietoje yra nurodomas pradinis sPIN kodas:  22 pav. UAB „Omnitel“ mobiliojo ryšio paslaugų atveju pateiktas pradinis sPIN kodas


  Po kelių sekundžių deklaracija bus pasirašyta ir automatiškai pateikta, o kompiuterio ekrane atsiras sėkmingą deklaravimą patvirtinantis pranešimas:  23 pav. Sėkmingas sertifikato deklaravimas


  1.3 Papildomi veiksmai po sertifikato deklaravimo


  Jei norite deklaruoti dar vieną sertifikatą, paspauskite mygtuką „Deklaruoti naują sertifikatą“.
  Jei esate prisijungęs prie portalo, galite peržiūrėti deklaruotus sertifikatus paspaudę mygtuką „Vartotojo sertifikatai“.


  1.4 Sertifikato deklaravimo klaidos


  Jei sertifikato deklaravimo formoje (žr. 1 pav.) suvesti duomenys nesutampa su deklaruojamo sertifikato duomenimis arba su VMI registruose esančiais asmens duomenimis, Jums bus parodytas atitinkamas klaidos pranešimas:  24 pav. Sertifikato deklaracijos formos duomenys nesutampa su sertifikate esančiais duomenimis  25 pav. Sertifikato deklaracijos formos duomenys nesutampa su registre esančiais duomenimis

   

   

  Susijusi informacija
 • Deklaruotų el. parašo sertifikatų peržiūra
Versija 3.0.0.146
Duomenys yra konfidencialūs.