• Preliminarios deklaracijos
  • Pajamų deklaracijos 33 laukelyje nurodoma gyventojų pajamų mokesčio, o 46 laukelyje ― privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėtina / grąžintina suma. Jei minėtuose  laukeliuose mokesčio sumos nurodomos su minuso ženklu, jas turite sumokėti.
  • Grąžintina suma, kurią grąžins mokesčių administratorius, nurodoma be minuso ženklo. Pajamų mokesčio, privalomojo sveikatos draudimo įmokų permoka grąžinama ne vėliau kaip iki liepos 31 d. Jei pajamų deklaracija pateikta po deklaracijos pateikimo termino, permoka grąžinama ne vėliau kaip per 90 d. po deklaracijos gavimo dienos.
  • Jei minėtuose laukeliuose sumos yra mokėtinos arba viename iš laukelių suma yra grąžintina, o kitame mokėtina, bet jų bendra suma yra mokėtina (su minuso ženklu), šią sumą turite sumokėti.
  • Jei minėtuose laukeliuose sumos yra grąžintinos arba viename iš laukelių suma yra grąžintina, o kitame mokėtina, bet jų bendra suma yra grąžintina (be minuso ženklo), tuomet ši suma bus grąžinta banko pavedimu į nurodytą banko sąskaitą (35 deklaracijos laukelis) su sąlyga, jog neturite ankstesnių laikotarpių šio ar kitų mokesčių skolų. Jei yra skolų, suma pirmiausiai bus panaudojama mokesčių skoloms padengti, o likutis bus grąžinamas.
 • Kur galima rasti preliminariąsias deklaracijas ?
 • Preliminariųjų deklaracijų statusų reikšmės
 • Preliminariosios deklaracijos duomenų atnaujinimas
 • Mokėtojo veiksmai, jei preliminarioji deklaracija buvo atnaujinta
 • Preliminariojoje deklaracijoje gali būti nurodyti ne visi deklaruotini duomenys
Versija 3.0.0.128
Duomenys yra konfidencialūs.