• Formų pildymas portale
 • Elektroninių formų ir pildymo instrukcijų simbolių reikšmės
 • Formų pildymas portale
 • Puslapio arba priedo įterpimas
 • Formų pildymo / peržiūros lango struktūra
 • Duomenų išsaugojimas
 • Pradėtų pildyti formų statusų reikšmės
 • Formų statusų reikšmės
  Dokumento statuso pavadinimas Dokumento statuso atvaizdavimas  Aprašymas
   Dokumento duomenys apdorojami   EDS yra registruotas formos pateikimo faktas. Sistemai atlikus formos duomenų patikrinimą, jos statusas bus keičiamas į „Dokumentas priimtas“, „Nustatyti dokumento trūkumai" arba „Dokumentas atmestas dėl mokestinio patikrinimo".
  Dokumentas priimtas* Formos duomenų apdorojimas baigtas sėkmingai.
  Nustatyti dokumento trūkumai*  

   Atlikus pateiktos formos duomenų patikrinimą buvo nustatyta trūkumų, kuriuos, prireikus, ištaisykite ir pateikite formą vadovaudamiesi jos pildymo ir pateikimo taisyklėmis.

   Dokumentas atmestas dėl mokestinio patikrinimo    Pateikta forma yra už tikrintą arba tikrinamą laikotarpį. Įvertinus formoje pateiktus duomenis, jie į Valstybinės mokesčių inspekcijos  duomenų bazę nesuvedami ir atmetami vadovaujantis VMI prie FM viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 (Žin., 2004, Nr. 109-4117; 2009, Nr. 39-1502).
   Dokumento duomenys anuliuoti    Formos duomenys Elektroninio deklaravimo sistemoje anuliuoti vadovaujantis VMI prie FM viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 (Žin., 2004, Nr. 109-4117; 2009, Nr. 39-1502), pvz., kai dokumento teikti nereikėjo arba mokesčių mokėtojui pateikus prašymą.

   * Pilku ženklu žymima neaktuali forma. Forma laikoma neaktualia, jeigu yra vėliau pateikta šią formą tikslinanti forma.

 • Formos pasirašymas portale
Versija 3.0.0.146
Duomenys yra konfidencialūs.