• Kaip tapti registruotu EDS naudotoju?
 • Kodėl jungiantis prie EDS prašoma atnaujinti dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartį?

  Visų vartotojų, kurie po 2010 m. liepos 30 d. pirmą kartą jungiasi prie EDS, prašoma atnaujinti dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartis.
   
  Atnaujinti sutartį prašoma todėl, kad, patobulinus ir įdiegus naujas paslaugas EDS,  2010 m. liepos mėn. 21 d. VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-83 buvo pakeistos „Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklės“, kurios įsigaliojo 2010 m. liepos 30 d.
   
  EDS vartotojai, norintys per EDS teikti saugiu elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus pagal Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nuostatas, taip pat norintys naudotis kitomis naujomis EDS paslaugomis, turi atnaujinti dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartį.
   
  Vartotojai, neatnaujinę dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutarčių, negalės naudotis EDS naujovėmis (pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu, elektroniniu būdu suteikti dokumentų teikimo elektroninio būdu, pasirašymo elektroniniu parašu teises kitiems vartotojams), tačiau visos teisės, kurios buvo suteiktos pasirašius seno pavyzdžio sutartį išliks, ir tokie mokesčių mokėtojai teikti dokumentus elektroniniu būdu galės.  
   
  Dėmesio! Elektroniniu būdu sudaryta arba pakeista Sutartis turi tokią pačią juridinę galią kaip ir raštu sudaryta Sutartis ir jos Valstybinėje mokesčių inspekcijoje pasirašyti nereikia.

Versija 3.0.0.146
Duomenys yra konfidencialūs.