• Kaip tapti registruotu EDS naudotoju?

    Asmuo, norintis prisijungti prie EDS ir tapti EDS naudotoju, privalo autentifikuotis VMI siūlomomis autentifikavimo priemonėmis, nurodytomis Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninių paslaugų naudotojų prisijungimo prie Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninių paslaugų naudotojų prisijungimo prie Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų taisyklių patvirtinimo“. Norint naudotis EDS, pirmo prisijungimo prie EDS metu arba po EDS naudojimosi taisyklių atnaujinimo, reikia susipažinti su EDS naudojimosi taisyklėmis.

  • Kodėl jungiantis prie EDS prašoma atnaujinti dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartį?
Versija 3.0.0.146
Duomenys yra konfidencialūs.