• Pajamų mokesčio dalis paramos gavėjams ir (ar) politinėms organizacijoms
 • Kur rasti prašymą paramos skyrimui ?
 • Kam galima skirti dalį pajamų mokesčio?

     Iki 1,2 proc. pajamų mokesčio, kaip paramą galima skirti:

  • Lietuvos vienetams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus);
  • Meno kūrėjams, Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje (tvarkytojas – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija) įregistruotiems paramos gavėjais. 

  0,6 procentus pajamų mokesčio galima skirti politinėms organizacijoms, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms Juridinių asmenų registre, kurios atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės organizacijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra.

  0,6 procentus pajamų mokesčio galima skirti profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams.

     Svarbu. Pagal Labdaros ir paramos įstatymo nuostatas nurodyti juridiniai asmenys, išskyrus tradicines Lietuvos religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, turi teisę gauti paramą tik labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gavę paramos gavėjo statusą (pvz., Lietuvos Respublikoje įregistruoti labdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos, asociacijos, visuomeninės organizacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai), kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams).
      Kas turi teisę gauti paramą, galite pasitikrinti čia.

 • Kas gali skirti dalį pajamų mokesčio paramai?
 • Paramos skyrimo anonimiškumas
Versija 3.0.0.146
Duomenys yra konfidencialūs.