• Vartotojų teisių administravimas
 • Kaip administruojamos EDS vartotojų teisės, kaip paskirti EDS vartotojų administratorių ir ką jis gali?

  Norint pakeisti EDS vartotojus, kurie teiks mokesčių mokėtojo deklaracijas elektroniniu būdu, pratęsti arba nutraukti EDS vartotojų teisių galiojimo terminus, reikia pakeisti mokesčių mokėtojo sudarytą Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartį (toliau – Sutartis), t.y. sudaryti naują Sutarties priedą. Sutartis gali būti keičiama elektroniniu būdu arba raštu. Nuo 2021 m. gruodžio 1 d. Sutartys EDS nesudarinėjamos, vartotojai turi susipažinti su EDS naudojimosi taisyklėmis, tam, kad galėtų naudotis EDS.

  Elektroniniu būdu administruoti kitų vartotojų teises mokesčių mokėtojo atžvilgiu  gali administratoriaus teises turintis EDS vartotojas.

  Kaip suteikiamos administratoriaus teisės?

  Vartotojų administratoriaus teisės suteikiamos nuo 2010 m. liepos 30 d., pasirašius Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartį (toliau – Sutartis):

  • Mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) EDS vartotojų administratoriaus teisę gauna automatiškai Sutarties sudarymo metu (Sutartis gali būti sudaroma elektroniniu būdu arba raštu),
  • Mokesčių mokėtojas (tiek fizinis, tiek juridinis asmuo) gali EDS vartotojui suteikti EDS vartotojų administratoriaus teisę. Tokiu atveju mokesčių mokėtojas turi nuvykti į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (toliau - AVMI), nurodyti AVMI darbuotojui EDS administratoriumi skiriamo asmens duomenis ir pasirašyti pagal jo pateiktą informaciją užpildytą Sutarties priedą.


  Dėmesio! Mokesčių mokėtojas vienu metu gali turėti tik vieną vartotojų administratorių. Vartotojų administratorius elektroniniu būdu negali perleisti savo teisių.

  Ką gali vartotojų administratorius?

  Vartotojų administratorius gali:

  • suteikti kitiems vartotojams dokumentų pasirašymo el. parašu, jų teikimo, peržiūros ir kitas teises,
  • pratęsti / nutraukti teisių galiojimo terminą,
  • pakeisti teisių nustatymus,
  • atspausdinti Sutartį ir jos priedus.


  Visi pakeitimai fiksuojami atitinkamame Sutarties priede.

  Kaip administruoti teises?

  Pasirinkite skyrių „NUSTATYMAI“ ⇒ „Sutartis ir priedai“ ⇒ „Mano sutartis ir priedai“ ir spauskite „Administruoti įgaliotų asmenų teises“ arba pasirinkite iš sąrašo asmenį kuriam norite pakeisti jau priskirtas teises ir paspauskite ant priedo numerio:

   

  Atsivėrus vartotojų paieškos langui, jame reikia įvesti vartotojo, kuriam norima priskirti ar pakeisti teises, vardą, pavardę bei asmens kodą:  Norint tęsti, paieškos rezultatų lange reikia spausti „Suteikti teises“:
   


  Teisių administravimo lange nustatomos vartotojui suteikiamos teisės ir atstovavimo laikotarpis (nekeičiant nustatymų, jis lygus 1 metams nuo priedo patvirtinimo dienos):  Vartotojui teisės parenkamos iškrentančiame meniu:

   

  „Jokių“ – teisės atlikti nurodytus veiksmus vartotojui nesuteikiamos;
  „Visas“ – suteikiamos neribotos teisės atlikti nurodytus veiksmus;
  „Tik nurodytas“ – vartotojui suteikiamos teisės atlikti nurodytus veiksmus tik su tam tikromis dokumentų formomis. Pasirinkus šią opciją, teisių administravimo lange aktyvuojamas mygtukas „Formų sąrašas“, kuriame pateikiamas formų, kurių atžvilgiu galima nustatyti tam tikras teises, sąrašas. Pasirinkus formas, su kuriomis vartotojui suteikiama teisė atlikti numatytus veiksmus, spaudžiamas mygtukas „Saugoti“:
   


  Vartotojas grąžinamas į teisių administravimo langą. Atlikus veiksmus, spaudžiama „Tvirtinti priedą“.

 • Ar gali asmuo sužinoti kokios teisės jam yra suteiktos?
 • Kodėl patogu suteikti EDS vartotojų administravimo teises?
Versija 3.0.0.146
Duomenys yra konfidencialūs.