• Pamiršus prisijungimo vardą ir (arba) slaptažodį

  Jeigu EDS vartotojas pamiršta, praranda, sugadina, užblokuoja ar dėl kitų priežasčių negali naudotis jam suteiktomis identifikavimo EDS priemonėmis, naujos EDS vartotojui taikytinos identifikavimo EDS priemonės (prisijungimo vardas, slaptažodis; papildomai gali būti suteikiama slaptažodžių kodų kortelė arba laikinieji slaptažodžiai) suteikiamos:

  • Prisijungus prie MANO VMI ir pateikus paklausimą tema „Apie prisijungimo prie VMI sistemų vardo ir slaptažodžio suteikimą“. Šiuo atveju į EDS nurodytą el. paštą siunčiamas tik naujas slaptažodis, kurį mokesčių mokėtojas turi pasikeisti pirmo prisijungimo metu. Atkreipiame dėmesį, kad prisijungimo vardą ir slaptažodį galite matyti prisijungę prie Mano VMI srities atsakymo į pateiktą paklausimą, dokumente.
  • Paskambinus į VMI trumpuoju numeriu (1882) ir pasakius savo vartotojo vardą, mokesčių mokėtojas gali paprašyti, kad jam atblokuotų ir sugeneruotų naują slaptažodį ir atsiųstų EDS nurodytu paštu. Šiuo atveju yra siunčiamas tik slaptažodis (be vartotojo vardo). Slaptažodis turi būti pakeistas pirmo prisijungimo metu.
  • Atvykus į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – AVMI) ir pateikus galiojantį asmens dokumentą. VMI darbuotojas, mokesčių mokėtojo prašymu išduotų naują slaptažodį bei esant poreikiui primintų vartotojo prisijungimo vardą.

  Dėl slaptažodžių kodų kortelės EDS vartotojas gali kreiptis telefonu į AVMI arba į mokesčių informacijos centrą (MIC), kurie, atsižvelgdami į EDS vartotojo prašymą, gali užblokuoti slaptažodžių kodų kortelę ir palikti/nepalikti EDS vartotojui galimybę prisijungti prie EDS naudojantis kitomis identifikavimo EDS priemonėmis.
   

Versija 3.0.0.146
Duomenys yra konfidencialūs.